„Królowa Bona”


  CAŁY SERIAL:
 1. Królowa Bona - część I
 2. Królowa Bona - część II
 3. Królowa Bona - część III
 4. Królowa Bona - część IV
 5. Królowa Bona - część V
 6. Królowa Bona - część VI
 7. Królowa Bona - część VII
 8. Królowa Bona - część VIII
 9. Królowa Bona - część IX
 10. Królowa Bona - część X
 11. Królowa Bona - część XI
 12. Królowa Bona - część XII
Bona Sforza d’Aragona pochodziła z możnego włoskiego rodu książąt Mediolanu, ojczyzny ówczesnych mód kulturalnych i obyczajowych - kolebki renesansu i kraju uznawanego za spadkobiercę tradycji greckich i rzymskiego antyku.
Poprzez małżeństwo z królem Zygmuntem I Starym, Bona została w 1518 roku koronowana królową Polski.

W 1527, w wyniku upadku z konia, królowa przedwcześnie urodziła swego drugiego syna Olbrachta, który zmarł w tym samym dniu. Po tym wydarzeniu królowa nie mogła mieć więcej dzieci. Chcąc zapewnić ciągłość dynastii Jagiellonów na tronie polskim, postanowiła zmusić szlachtę i magnatów do koronacji jedynego syna, małoletniego Zygmunta Augusta. Najpierw, po długich układach i rozdaniu wielu stanowisk i intratnych beneficjów, szlachta litewska oddała mu tron wielkoksiążęcy, aż w 1530 roku koronowano Zygmunta II Augusta na króla Polski.

W oparciu o postać królowej Bony, serial przedstawia dzieje I Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVI wieku, w czasach największego wzrostu i potęgi Polski, gdy siła polityczna, gospodarcza i militarna Rzeczpospolitej za Jagiellonów szła w parze z rozwojem kulturalnym. W tym samym czasie nastąpił szczyt polskiego renesansu, określanego częstokroć mianem "złotego wieku". Wtedy właśnie żyli i tworzyli Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Łukasz Górnicki, Andrzej Frycz-Modrzewski, Mikołaj Kopernik, ks. Piotr Skarga, i inni.

Produkcja: 1980-1981
Premiera TV: 1982

Reżyseria:


Muzyka:


Obsada:


Ludwik Alifio, burgrabia krakowski, doradca Bony

Arturo Pappacoda, dworzanin Bony

Marina, dwórka Bony

Stańczyk

Jan Tarnowski, kasztelan krakowski, hetman wielki koronny

Piotr Kmita, marszałek wielki koronny

Wolski, ochmistrz dworu królewskiego


Barbara Radziwiłłówna, druga żona Zygmunta Augusta

Jan Zaremba, wojewoda kaliski, ojciec Anny

Olbracht Gasztołd, wojewoda trocki

Jerzy Radziwiłł, kasztelan wileński, hetman wielki litewski, ojciec Barbary Radziwiłłówny

książę Konstanty Ostrogski, hetman wielki litewski

Anna Zarembianka, dworka Bony

Elżbieta Habsburżanka, pierwsza żona Zygmunta Augusta

biskup przemyski Piotr Gamrat

biskup chełmski Samuel Maciejowski, sekretarz Zygmunta Starego

Mikołaj Dzierzgowski, prymas Polski

Andrzej Frycz-Modrzewski

Mikołaj Radziwiłł "Czarny", brat Barbary Radziwiłłówny

Mikołaj Radziwiłł "Rudy", brat Barbary Radziwiłłówny

Jan Marsupin, poseł habsburski w Krakowie

Anna Jagiellonka, córka Bony i Zygmunta Starego

królewna Zofia, córka Bony i Zygmunta Starego

Mikołaj Dzierzgowski, prymas Polski

Andrzej Zebrzydowski, biskup krakowski

Jan Radziwiłł, krajczy litewski, brat Radziwiłłów

Jan Hlebowicz, wojewoda wileński

i inni
KOMPLETNA OBSADA NA STRONACH POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW


IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)


03.140530

(POL) polski,
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz